naglowek naszerekodzielo

Reklamacje i zwroty

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument/Przedsiębiorca ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.   oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu).
   Formularz można wysłać:  

  • drogą mailową na adres sklep@naszerekodzielo.pl
  • listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

3. Konsument/Przedsiębiorca zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.

4. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorce dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. W przypadku, gdy Konsument/Przedsiębiorca wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy przedmiotu, Sklep nie zwróci Konsumentowi/Przedsiębiorcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Konsumenta/Przedsiębiorcy.

6. Konsument/Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

Pobierz załącznik nr 1 - Formularz odstąpienia
od umowy

plik w formacie docx

plik w formacie pdf

REKLAMACJE

Reklamacje z tytułu rękojmi

1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Konsument powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Towar wysyła na własny koszt.

2. Przed wysłaniem towaru Konsument powinien skontaktować się ze Sklepem mailowo: sklep@naszerekodzielo.pl lub telefonicznie: 531339445, w celu ustalenia sposobu i terminu wysyłki towaru.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

4. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu – Formularz reklamacji

5. Sklep odpowiada przed Konsumentem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy w przypadku towarów nowych, 12 miesięcy w przypadku towarów używanych.

6. Konsument w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):

  •       wymiany towaru na nowy;
  •       naprawy towaru;
  •       obniżenia ceny;
  •       odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Sklep ustosunkuje się do żądań Konsumenta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądanie, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

  •       łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
  •       charakter wady – istotna czy nieistotna;
  •       to, czy towar był wcześniej reklamowany.

7. Sklep może odmówić żądań dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.

8. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług świadczonych przez Sklep należy przesyłać na adres sklepu: Naszerekodzielo.pl 3 Maja 63 lok.1, 05-071 Sulejówek.

Pobierz załącznik nr 2 - Formularz Reklamacji

plik w formacie docx

plik w formacie pdf